Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ΟΕ ανέλαβε μετά από διαγωνιστική διαδικασία την συντήρηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στην Αττική, την Κύθνο και τη Σίφνο.

Η σύμβαση που υπογράφτηκε πρόσφατα έχει διάρκεια ενός έτους, με δικαίωμα επέκτασης της για ένα ακόμα έτος.

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ΟΕ (www.mitos-solutions.gr) δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα της συντήρησης της φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Διαθέτει δικό της «έξυπνο» σύστημα τηλεμετρίας (www.solarspy.gr) και με την χρήση αυτού έχει τη δυνατότητα αφενός να κάνει αρχική διάγνωση της αιτίας των προβλημάτων και αφετέρου να ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτά.