Η θερμογράφηση των  πάνελ ενός Φ/Β συστήματος είναι μία απαραίτητη εργασία που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και η οποία προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για πιθανές δυσλειτουργίες του εξοπλισμού που δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από συστήματα τηλεμετρίας ή άλλα μετρητικά όργανα.

Η θερμογράφηση των πάνελ πραγματοποιείται κατά προτίμηση σε ώρες και ημέρες υψηλής ηλιοφάνειας από έμπειρο προσωπικό, ώστε να αποτυπώνονται οι θερμοκρασιακές ανισορροπίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της θερμογράφησης αξιολογούνται με σκοπό την επιλογή της τεχνικά ορθής και οικονομικά καλύτερης λύσης αποκατάστασης.

Η εταιρεία ΜΙΤΟΣ στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, αναλαμβάνει και προτείνει την θερμογράφηση του εξοπλισμού σε περιοδικότητα μεγαλύτερη από μία (1) εφαρμογή/έτος και σε δειγματοληψία μεγαλύτερη από 50%.

Στις παρακάτω φωτογραφίες, αποτυπώνονται τα συνηθέστερα προβλήματα που εντοπίζονται μέσω θερμογράφησης.

Καμένη κυψέλη
Αιτία: Αστοχία εκ κατασκευής

Καμένη δίοδος
Αιτία: κατασκευαστική αστοχία

Καμένη δίοδος (μια εκ των τριών)
Αιτία: πρόβλημα εκ κατασκευής

Kαμένες δίοδοι σε εκτεταμένο στάδιο
Αιτία: Έντονες μόνιμες σκιάσεις