Η ΜΙΤΟΣ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Επενδυτικές Υπηρεσίες

Tεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Μελέτη και Σχεδίαση Αυτόνομων ή Συνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόνομων ή Συνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Αξιολόγηση Τεχνικών Λύσεων και Προσφορών
  • Ενεργειακές Μελέτες Κτιρίων και Εγκαταστάσεων

Υλοποίηση και Λειτουργία Εφαρμογών και Συστημάτων

  • Τηλεμετρία – Παρακολούθηση Εξοπλισμού
  • Ολοκλήρωση Συστημάτων
  • Εκπαίδευση Προσωπικού και Παρακολούθηση Λειτουργίας
  • Διοίκηση Έργου