Με τη συνεχή τηλεματική εποπτεία και την αυτοματοποιημένη ανάλυση σφαλμάτων, εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία και εφόσον χρειαστεί ενεργούμε άμεσα. Στόχος μας είναι η να αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα την στιγμή της εμφάνισης του.
 
Με το ιδιόκτητο σύστημα της εταιρείας μας – SolarSpy-, μας επιτρέπετε να παρακολουθούμε κάθε σύστημα σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή. Το SolarSpy™ συνδυάζει την συνεχή παρακολούθηση του πάρκου με ένα εξελιγμένο σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων.
 
 

SolarSpy MANAGΕMENT SYSTEM

 

Το SolarSpy Management System™ συνδυάζοντας την συνεχή παρακολούθηση (365x24x7) του πάρκου με ένα εξελιγμένο σύστημα “Incident Management System”, παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 

 

 • Παρακολούθηση της απόδοσης όλων των πάρκων σε μια οθόνη

 • Υποστήριξη όλων των εγκατεστημένων Inverter της Ελληνικής αγοράς

 • Παρακολούθηση των string /array combiners

 • Παρακολούθηση μετρητών, αισθητήρων, μετεωρολογικών δεδομένων

 • Συγκριτική αξιολόγηση του συστήματος σύμφωνα με την αναμενόμενη ετήσια, την θεωρητική και την ιστορική του απόδοση 

 • Γραφικές παραστάσεις απόδοσης για όλα τα συστήματα τηλεμετρίας

 • Δημιουργία οθονών με τα στοιχεία που ο χρήστης επιθυμεί να παρακολουθεί

 •  Δημιουργία αναφορών από τον χρήστη με τα στοιχεία που επιθυμεί

 • Παρακολούθηση των συναγερμών σε πραγματικό χρόνο και ειδοποίηση για ενέργειες

 • Κατηγοριοποίηση των ειδοποιήσεων σε Χαμηλή και Υψηλή προτεραιότητα

 • Ειδοποιήσεις για την απόδοση του πάρκου και του εξοπλισμού του

 • Δημιουργία ειδοποιήσεων με βάση την αναμενόμενη και την ιστορική απόδοση

Αρχιτεκτονική του SolarSpy 

 

 

 • Συσκευή συλλογής δεδομένων

  Το SolarSpy είναι σχεδιασμένο να συλλέγει όλα τα δεδομένα από τις συσκευές που βρίσκονται στο πάρκο (inverters, αισθητήρες, μετρητές, string/array combiners, Υ/Σ μέσης τάσης, tracker και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να μιλήσει με σειριακή πόρτα ή Ethernet). Η συσκευή συλλέγει τα δεδομένα, τα αποθηκεύει τοπικά και τα αποστέλλει στον κεντρικό Server της Εταιρείας.
   
  Διαθέτει συνατότητα επικοινωνίας με: 
       –  Όλες τις Modbus ή TCP συσκευές που βρίσκονται στο πάρκο
         Όλους τους Inverter που έχουν εγκατασταθεί σε πάρκα στην       Ελλάδα
         Cellular ή Satellite Internet σύνδεση

   

 • Μετρητές

 • Συσκευή παρακολούθησης string/array combiners

 • Συσκευή Επικοινωνίας

  Η συσκευή επικοινωνίας αναλαμβάνει την αποστολή των δεδομένων μέσω δορυφόρου ή 3G στον κεντρικό Server της εταιρείας.

   

Το SolarSpy είναι διαθέσιμο στους πελάτες της Mίτος και σε mobile ή tablet,  με λειτουργικό iOS ή Android, για να βλέπουν την παραγωγή των πάρκων τους από όπου και όποτε θέλουν.