1. Γιατί το Φ/Β σύστημα

 • Είναι ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός που βρίσκεται εκτεθειμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες

 • Αποσβένεται σε περισσότερα από 4 – 5 έτη

 • Πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία και να αποδίδει για τουλάχιστον 20 έτη

2. Υπάρχει ευθεία σχέση ανάμεσα στην προληπτική συντήρηση και την οικονομική απόδοση

 • Προληπτική Συντήρηση Ηλεκτρολογικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 • Καθαριότητα πλαισίων. Απομάκρυνση σκιάσεων

 • Συντήρηση καλωδιώσεων, φρεατίων (από ποντίκια), κλπ.

3. Υπάρχει ευθεία σχέση ανάμεσα στην οργανωμένη επανορθωτική συντήρηση και την οικονομική απόδοση

 • Πότε γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα;

 • Πόσο τεκμηριωμένο είναι (συμπτώματα, περιοδικότητα, ύπαρξη ενδείξεων);

 • Καλύπτεται από υπάρχουσες συμβάσεις / εγγυήσεις;

 • Πόσο γρήγορα επιλύθηκε το πρόβλημα;

4. Απώλεια μιας μέρας λειτουργίας κοστίζει ακριβά

 

 • Ένα εγκατεστημένο kW στην περιοχή της Ελλάδα παράγει σε ένα έτος περίπου 1.400 kWh, συνεπώς σε μια μέρα παράγει 2,5 – 5,5 kWh, ανάλογα αν πρόκειται για χειμώνα ή καλοκαίρι (πηγή: pvgis).

 • Αντίστοιχα συμπεράσματα για πάρκα των 100kW και του 1MW, μαζί με τα αντίστοιχα έσοδα ανά ημέρα, δίνονται στην συνέχεια:

– Αν πάρκο 100KWp δεν λειτουργήσει για 10 ημέρες, η χρηματική απώλεια ανέρχεται στα €460 – €2.000
– Αν πάρκο 1MWp δεν λειτουργήσει για 10 μέρες, η χρηματική απώλεια ανέρχεται στα €5.000 – €20.000

 

Είναι κρίσιμη η διαπίστωση και διάγνωση των προβλημάτων τη στιγμή της γέννησης τους ή, ακόμα καλύτερα, λίγο πριν την γέννηση τους.

 

Αν το πάρκο έχει ηλιοστάτες (trackers) οι αριθμοί είναι αυξημένοι κατά 20%-30%.

5. Μικρά Γεγονότα με Μεγάλες Συνέπειες

 • Ακαθαρσία πάνω σε φωτοβολταϊκό πλαίσιο

 • Για μια περίοδο, οι κάμερες δεν λειτουργούν ή η περίφραξη έχει σημεία πρόσβασης. Καλύπτεται πιθανή κλοπή από την ασφαλιστική εταιρία;

   

   

   

6. Μην σε ξεγελά η σημερινή κατάσταση

 • Η ηλικία των φ/β πάρκων στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρή – σχεδόν όσο και η προσφερόμενη εγγύηση εκ μέρους των κατασκευαστών των πάρκων

 • Καλύπτεται “εκ των ενόντων”

 • Όσο περνά ο χρόνος, η ανάγκη συντήρησης θα αυξάνεται.

 • Έχει μεγάλη σημασία η σωστή και τακτική συντήρηση από την αρχή

7. Τέλος, είστε σίγουροι ότι η επένδυση σας έχει την απόδοση που πρέπει;

 • Τα φ/β πλαίσια δίνουν την αναγραφόμενη απόδοση; Εμφανίζουν την αναμενόμενη ή μεγαλύτερη μείωση;

 • Ποια είναι αντίστοιχα η απάντηση για τον μετατροπέα, τα καλώδια, τις συνδέσεις;