Γιατί αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία του Φ/Β συστήματος

Η εταιρία είναι σε θέση να αναλάβει “απ’ άκρου εις άκρον” όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Από την προληπτική συντήρηση και τη συνεχή παρακολούθηση της παραγωγής μέχρι τη νομική, διαχειριστική και λογιστική λειτουργία της εταιρίας που έχει στην ιδιοκτησία της το πάρκο.

Γιατί έχει το SolarSpy, το δικό της σύστημα παρακολούθησης της παραγωγής

Το SolarSpy, λογισμικό παρακολούθησης της παραγωγής των φωτοβολταϊκών πάρκων και όλων των αισθητήρων που βρίσκονται σε αυτά, είναι ιδιοκτησία της ΜΙΤΟΣ και έχει αναπτυχθεί ακριβώς γι αυτό το σκοπό: να διαπιστώνει την ύπαρξη προβλήματος και να κάνει μια πρώτη διάγνωση για την αιτία του. Με τον τρόπο αυτό αφενός μειώνεται δραστικά ο χρόνος μη λειτουργίας του πάρκου και αφετέρου ο τεχνικός είναι πό την αρχή εξοπλισμένος με μια πρώτη διάγνωση για να κάνει πιο αποτελεσματική την πρώτη του επίσκεψη.

Γιατί προσφέρει ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης

Η ΜΙΤΟΣ αντιλαμβάνεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την συντήρηση και λειτουργία μιας ακριβής επένδυσης του πελάτη, κάθε επέμβαση στην οποία είναι πιθανό να επιφέρει σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό προσφέρει στους πελάτες της ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης για κάθε πιθανή ζημιά που θα γίνει από δική της αμέλεια.

Γιατί προσφέρει πιστοποιητικό υποδειγματικής εκτέλεσης της συντήρησης

Ο πελάτης δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την ΜΙΤΟΣ για την ποιότητα των υπηρεσιώντης. Με το πιστοποιητικό υποδειγματικής εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης που θα λαμβάνει κάθε χρόνο, από έναν από τους πιο σημαντικούς οίκους πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όχι μόνο θα είναι σίγουρος για την ποιότητα αυτή αλλά επιπλέον θα έχει στα χέρια του ένα τεκμήριο που, σε περίπτωση πώλησης του πάρκου, θα αποδεικνύει την άψογη συντήρηση και κατά συνέπεια θα αυξάνει την αξία του. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62446.

Γιατί η εταιρία έχει αυτή την ειδίκευση

Η εταιρία έχει ειδίκευση στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων από όλες τις οπτικές γωνίες: την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία, την οικονομική/επενδυτική απόδοση. Έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 για αυτή ακριβώς τη δραστηριότητα.

Γιατί έχει ένα ικανοποιητικό χαρτοφυλάκιο έργων συντήρησης

Η εταιρία έχει ήδη χαρτοφυλάκιο έργων συντήρησης μεγαλύτερο των 10MW, επενδυτών οι οποίοι έχουν εμπιστευθεί την σωστή λειτουργία της περιουσίας τους στην εταιρεία μας.