Αποδίδει το φωτοβολταϊκό μου σύστημα αυτό που θα έπρεπε; Τι να κάνω; Κοντεύουν πέντε χρόνια από τότε που κατασκευάστηκε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα και αναρωτιέστε αν η απόδοση του είναι αυτή που θα έπρεπε. Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις/απαντήσεις για να εντοπίσετε την περίπτωση σας:

Η θερμογράφηση των πάνελ θα δείξει γρήγορα δυσλειτουργίες στο εσωτερικό των πάνελ (hot spot, καμένες διόδους, κατεστραμμένες κυψέλες, ακόμα και ενδείξεις προβλημάτων που σχετίζονται με το φαινόμενο PID). Ορισμένα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, άλλα απαιτούν αντικατάσταση πάνελ και άλλα πρέπει να παρακολουθούνται για πιθανή επέκταση τους. Σημειώστε ότι η μειωμένη παραγωγή σε ένα πάνελ συνεπάγεται – στις περισσότερες περιπτώσεις – πολλαπλάσια μείωση παραγωγής στο πάρκο. Συνεπώς, είναι πολύ χρήσιμο να κάνετε θερμογράφηση στο πάρκο σας.
Αν δεν εμφανιστεί σημαντικό πρόβλημα, η επόμενη θερμογράφηση μπορεί να γίνει σε δύο περίπου χρόνια. Αν υπάρχει πρόβλημα, τότε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να παρακολουθείται πιο συστηματικά.
Δυστυχώς όχι. Μερικές φορές προβλήματα που μειώνουν την παραγωγή δεν εμφανίζονται με την θερμογράφηση (για παράδειγμα το φαινόμενο PID στη γέννηση του). Η γήρανση των πάνελ είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Ο κατασκευαστής έχει υποσχεθεί μείωση μέχρι 10% στα πρώτα 12 χρόνια και άλλα 10% μέχρι τα 25 χρόνια. Αν η μείωση που παρατηρείται είναι μεγαλύτερη από αυτή (ή και αν ακόμα δεν είναι μεγαλύτερη, αλλά είναι ας πούμε 8% στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του πάρκου), τότε πρέπει να δοθεί μια λύση. Τέτοιου είδους προβλήματα διαπιστώνονται με τους λεγόμενους ελέγχους I-V.
Η κατ’ αρχήν απάντηση είναι ναι. Η συσκευή μέτρησης I-V είναι αναγνωρισμένη και τα συμπεράσματα της είναι αποδεκτά. Βέβαια εξαρτάται και από το ποιος είναι ο προμηθευτής των πάνελ, αν η εταιρία βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία, αν είχε ασφαλισμένη την παραγωγή της, κ.λ.π. Όλα αυτά χρειάζονται μια έρευνα, αλλά πολλές φορές αξίζει να γίνει αυτή γιατί η αποζημίωση μπορεί να είναι μεγάλη.

Ουσιαστικά αυτοί είναι οι δύο βασικοί έλεγχοι των πάνελ. Υπάρχουν και κάποια μικρότερης σημασίας προβλήματα, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις των πάνελ, αυτά όμως ελέγχονται συστηματικά στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης. Αν στο πάρκο σας γίνεται προληπτική συντήρηση, τότε δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
Ένα άλλο ζήτημα που παρατηρείται στα πάνελ είναι η εμφάνιση μιας αδρότητας στη γυάλινη επιφάνεια τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε βιομηχανικά αέρια που επικάθονται στα πάνελ ή στο αλάτι αν το πάρκο είναι κοντά στη θάλασσα ή στη συνεχή παρουσία σκόνης, κλπ. Αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τότε ίσως χρειαστεί η τοποθέτηση ενός προστατευτικού υλικού που όχι μόνο προστατεύει αλλά κάνει και μια μικρή προσαύξηση της παραγωγής.

Μπορεί να γίνει με χρήση των δεδομένων της τηλεμετρίας, αλλά χρειάζεται εμπειρία. Παρακολουθώντας την τηλεμετρία σε βάθος χρόνου και κάνοντας κάποιες συγκρίσεις με άλλα πάρκα, που είναι γεωγραφικά κοντά μπορείτε να βγάλετε κάποια αρχικά συμπεράσματα, τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσετε και να τεκμηριώσετε.
Αυτό πρέπει να απαντηθεί ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η απάντηση είναι θετική και σε ορισμένες αρνητική. Χρειάζεται κάποιος τεχνικός/μελετητής να σας κάνει αυτή την μελέτη και σε περίπτωση θετικής απάντησης να αναλάβει – και με δικό του ρίσκο – να το υλοποιήσει.
Η απάντηση είναι καταφατική. Ασφαλώς και θα βρεθούν, πρέπει όμως αυτά να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα ή ακόμα και να γίνουν μετακινήσεις πάνελ σε άλλες στοιχειοσειρές για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Για το ζήτημα αυτό είναι καλύτερο να ερωτήσετε έναν συντηρητή παρά προμηθευτή πάνελ.

Πέραν των πάνελ, τα οποία παράγουν την ενέργεια, τα άλλα κρίσιμα συστατικά είναι οι μετατροπείς και οι μετασχηματιστές. Το μόνο που χρειάζονται αυτά είναι συστηματική συντήρηση: όσο πιο συστηματικά γίνεται τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να συμβεί κάτι έκτακτο.
Επίσης, στους μετατροπείς πρέπει να προσέξετε την λήξη της εγγύησης τους. Οι περισσότερες εταιρίες δεν επεκτείνουν τις εγγυήσεις και τις μετατρέπουν σε συντηρήσεις on call (με κλήση). Καλόν είναι να γνωρίζετε τι συμβαίνει με τους μετατροπείς σας και να ενημερώσετε σχετικά και τις ασφαλιστικές εταιρίες για να μην βρεθείτε προ απροόπτου σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική βλάβη.
Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός συστήματος, αλλά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες μιας επαγγελματικής σύμβασης συντήρησης. Τέτοια είναι: η γρήγορη διαπίστωση και διάγνωση των προβλημάτων, το τακτικό πλύσιμο, ο περιορισμός της βλάστησης, η σωστή λειτουργία του υποσταθμού.

Η ΜΙΤΟΣ μπορεί να αναλάβει να κάνει όλα τα παραπάνω ή μερικά από αυτά. Σας προσκαλούμε σε μια συνάντηση/συζήτηση μαζί μας από την οποία και εσείς θα κερδίσετε πληροφόρηση και συμβουλές και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μαζί σας μια συνεργασία.

Πάρτε προσφορά

Όνομα *

E-mail *

Τηλέφωνο *