Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα έχουν πλέον κατακλύσει την ελληνική αγορά. Χιλιάδες ιδιώτες και εταιρίες δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα: επενδύουν, πωλούν ή ενοικιάζουν χωράφια, εισάγουν ή κατασκευάζουν και προμηθεύουν εξοπλισμό ή υλικά, συναρμολογούν και εγκαθιστούν, συνεισφέρουν με παράπλευρες ή συμπληρωματικές εργασίες όπως οι χωματουργικές, οι περιφράξεις, η διάνοιξη δρόμων, κλπ.
Τα Φωτοβολταϊκά αυτά Συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρέχεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια κλασσική επιχείριση με υπαλλήλους,διοίκηση, πωλητές. Αντιθέτως, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος: κάθε επενδυτής ο οποίος θα μπορούσε να καταθέσει τα χρήματα του σε μια τράπεζα ή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να αγοράσει μετοχές με σκοπό να έχει μια συγκεκριμένη ή αναμενόμενη απόδοση, τώρα μπορεί να αγοράσει ή να κατασκευάσει ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα και να περιμένει την αντίστοιχα προδιαγεγραμμένη απόδοση.
Κατά συνέπεια, αυτός που επενδύει σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα δεν είναι υποχρεωμένος να έχει τεχνικές γνώσεις, ούτε να ασχολείται με αξιολογήσεις και προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού, με παραγωγή προϊόντων, οργάνωση πωλήσεων και διάρθρωση Διευθύνσεων. Για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, αρκεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες μιας εταιρίας η οποία να είναι σε θέση να αναλάβει όλες τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, ακόμα και αυτές της εταιρικής λειτουργίας.
Πολύ περισσότερο όταν η διάρκεια λειτουργίας και αξιοποίησης αυτών των συστημάτων είναι περισσότερα από 20 έτη, γεγονός που σημαίνει ότι τα συστήματα θα πρέπει να είναι και να διατηρούνται σε καλή και συνεχή λειτουργία για τόσα χρόνια. Και μάλιστα, όταν οι εγκαταστάσεις αυτές γίνονται – τις περισσότερες φορές – σε απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία, είναι εκτεθειμένες σε όλες τις καιρικές συνθήκες και αποσβένονται μετά από 8-10 έτη.
Αυτός είναι ο τρόπος που η Μίτος βλέπει και οργανώνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα: αναλαμβάνοντας το σύνολο των ευθυνών και  εργασιών που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία της επένδυσης.

 

 

Γιατί να επιλέξω την Μίτος;

 

Η εταιρία είναι σε θέση να αναλάβει “απ’ άκρου εις άκρον” όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Από την προληπτική συντήρηση και τη συνεχή παρακολούθηση της παραγωγής μέχρι τη νομική, διαχειριστική και λογιστική λειτουργία της εταιρίας που έχει στην ιδιοκτησία της το πάρκο.

Το SolarSpy, λογισμικό παρακολούθησης της παραγωγής των φωτοβολταϊκών πάρκων και όλων των αισθητήρων που βρίσκονται σε αυτά, είναι ιδιοκτησία της ΜΙΤΟΣ και έχει αναπτυχθεί ακριβώς γι αυτό το σκοπό: να διαπιστώνει την ύπαρξη προβλήματος και να κάνει μια πρώτη διάγνωση για την αιτία του. Με τον τρόπο αυτό αφενός μειώνεται δραστικά ο χρόνος μη λειτουργίας του πάρκου και αφετέρου ο τεχνικός είναι πό την αρχή εξοπλισμένος με μια πρώτη διάγνωση για να κάνει πιο αποτελεσματική την πρώτη του επίσκεψη.

Η ΜΙΤΟΣ αντιλαμβάνεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την συντήρηση και λειτουργία μιας ακριβής επένδυσης του πελάτη, κάθε επέμβαση στην οποία είναι πιθανό να επιφέρει σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό προσφέρει στους πελάτες της ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης για κάθε πιθανή ζημιά που θα γίνει από δική της αμέλεια.

Ο πελάτης δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την ΜΙΤΟΣ για την ποιότητα των υπηρεσιώντης. Με το πιστοποιητικό υποδειγματικής εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης που θα λαμβάνει κάθε χρόνο, από έναν από τους πιο σημαντικούς οίκους πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όχι μόνο θα είναι σίγουρος για την ποιότητα αυτή αλλά επιπλέον θα έχει στα χέρια του ένα τεκμήριο που, σε περίπτωση πώλησης του πάρκου, θα αποδεικνύει την άψογη συντήρηση και κατά συνέπεια θα αυξάνει την αξία του. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62446.

Η εταιρία έχει ειδίκευση στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων από όλες τις οπτικές γωνίες: την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία, την οικονομική/επενδυτική απόδοση. Έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 για αυτή ακριβώς τη δραστηριότητα.
Η εταιρία έχει ήδη χαρτοφυλάκιο έργων συντήρησης μεγαλύτερο των 10MW, επενδυτών οι οποίοι έχουν εμπιστευθεί την σωστή λειτουργία της περιουσίας τους στην εταιρεία μας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

 

Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις “εκ των ων ουκ άνευ» εργασίες, δηλαδή αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία.
 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
  • Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτρικού και μηχανικού εξοπλισμού καθώς και η συντήρηση του Φ/Β συστήματος στο σύνολο του
  • Οι υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων και εγγυήσεων και οι υπηρεσίες συντονισμού όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση τυχόν προβλημάτων
  • Οι υπηρεσίες πληροφόρησης που ξεκινούν από την λήψη δεδομένων από όλες τις μονάδες τηλεμετρίας της εγκατάστασης, συνεχίζουν με την αξιολόγηση τους σε πραγματικό χρόνο για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων παραγωγής και καταλήγουν με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.

 

Υπηρεσίες Επανορθωτικής Συντήρησης. οι οποίες περιλαμβάνουν την άμεση εκτέλεση έκτακτων, μη προγραμματισμένων εργασιών, (π.χ. βλάβες, καταστροφές).

 

 Ειδικές Απαιτήσεις. δηλαδή υπηρεσίες που εξαρτώνται από πιθανές ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης ή από τις προθέσεις του ιδιοκτήτη της.

 
Η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών αυτών προς ένα Φ/Β σύστημα δεν αφήνει κανένα κενό στις ανάγκες για συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία, στα πλαίσια των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων και εγγυήσεων και στα πλαίσια της ποιότητας του εξοπλισμού και της εγκατάστασης.
Οι υπηρεσίες αυτές συνοδεύονται από πλήθος δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει και αυτές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε χαρτί, σε web browsers, σε e-mail, SMS και από help desk.