Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ενέργεια είναι σήμερα ένα ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και, όπως φαίνεται, θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα σε αυτή τη θέση. Οι φυσικοί πόροι μειώνονται και οι ανανεώσιμες πηγές στις οποίες ζητήθηκε η λύση έχουν μικρές αποδόσεις, ενώ παραμένουν ακριβές. Πέραν της πυρηνικής ενέργειας – που δικαίως αμφισβητείται έντονα – δεν προβάλει στον ορίζοντα κάποια άλλη ελπιδοφόρα λύση. Η λύση ίσως έλθει από τις ανανεώσιμες πηγές με άλλες έξυπνες τεχνολογίες εκμετάλλευσης και αξιοποίησης τους. Στο μεταξύ, όμως, το κόστος της ενέργειας θα αυξάνεται.

Δεδομένων αυτών, μια άμεση και αποτελεσματική απάντηση στα υψηλά κόστη της ενέργειας είναι η μείωση της κατανάλωσης της και πρώτα απ’ όλα η μείωση της σπατάλης.

Για να μπορέσει, όμως, κάποιος να ελέγξει, να διαχειριστεί, να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας πρέπει να την γνωρίζει. Όχι να γνωρίζει την συνολική κατανάλωση ή το ποσό που δαπανά, αλλά τις καταναλώσεις ανά χώρο, ανά δραστηριότητα, ανά συσκευή, ανά κατηγορία συσκευών – ανάλογα με την περίπτωση. Αυτή η πληροφορία προσφέρεται από ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας.

Ένα τέτοιο σύστημα έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  1. Παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση: πού, πότε, σε ποιες συσκευές και σε ποιες ποσότητες έγινε ή γίνεται τώρα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
  2. Μείωση της κατανάλωσης (σπατάλης). Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 10.000 επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.ethicaljunction.org), δείχνουν ότι περίπου το 46% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται σε μη-εργάσιμες ώρες και ημέρες. Το δείγμα της έρευνας είναι τόσο μεγάλο που το ποσοστό αυτό είναι αποδεκτό πλέον αξιωματικά. Η λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης που θα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους τακτικά, οδηγεί στην εξάλειψη (ή δραστική μείωση) των σπαταλών.
  3. Παροχή δεδομένων για λήψη αποφάσεων σε ενεργειακές παρεμβάσεις. Αν ενδιαφερθεί κάποιος να αντικαταστήσει τους λαμπτήρες στο γραφείο του με λαμπτήρες LED, θα γνωρίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει στον προμηθευτή του, θα γνωρίζει το αναμενόμενο ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης, αλλά δεν θα γνωρίζει το ποσό επί τους οποίου θα γίνει αυτή τη μείωση, αφού δεν θα γνωρίζει την συνολική κατανάλωση σε φωτισμό. Όμως, ανάλογα με την κατανάλωση σε φωτισμό, το κόστος του έργου μπορεί να αποσβέννυται σε δύο ή σε δέκα χρόνια δίνοντας αντίστοιχα μια ενδιαφέρουσα ή μία μη επιθυμητή επένδυση. Ο μόνος τρόπος να γνωρίζει κάποιος αυτή την πληροφορία είναι η λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας.
  4. Αύξηση του χρόνου ζωής των συσκευών. Είναι προφανές ότι η μειωμένη χρήση των συσκευών θα παρατείνει τον χρόνο ζωής τους.
  5. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνήθως υποβαθμίζεται το πλεονέκτημα αυτό, όμως, η μείωση της εκπομπής CΟ2 είναι σημαντικό αποτέλεσμα από την μείωση της κατανάλωσης της συμβατικής ενέργειας.
  6. Δημιουργία συνείδησης στους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολλαπλασιαστικό, αν οι εργαζόμενοι συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες από την σπατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ έχει αναπτύξει ένα δικό της λογισμικό (EnergySpy) το οποίο είναι εγκατεστημένο στο cloud και το οποίο παρουσιάζει στοιχεία κατανάλωσης της ενέργειας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω του διαδικτύου.

Στο κτίριο (κτίρια) του πελάτη εγκαθίσταται ένας αριθμός μετρητών, το πλήθος και η θέση των οποίων προκύπτουν από

(α) επίσκεψη τεχνικών μας και κατόπτευση των κτιρίων και των λειτουργιών τους

(β) μελέτη των λογαριασμών ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας διάρκειας ενός έτους

(γ) συζήτηση με τον πελάτη ή τα στελέχη του (τεχνικό, συντηρητή, κλπ).

Οι μετρήσεις αυτών των μετρητών μεταφέρονται ενσύρματα σε data logger, ο οποίος είναι επίσης εγκατεστημένος στον ευρύτερο χώρο που βρίσκονται και οι μετρητές. Από εκεί μεταφέρονται στο EnergySpy μέσω διαδικτύου, με συχνότητα που μπορεί να καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Δύο ή τρεις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, η εταιρία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα, συντάσσει μια μελέτη με τα ευρήματα και τα παρουσιάζει στον πελάτη, προτείνοντας του ταυτόχρονα μια σειρά από ενέργειες ή/και παρεμβάσεις για την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

Με την παράδοση και παρουσίαση της μελέτης, το έργο ολοκληρώνεται και ο πελάτης συνεχίζει να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που προσφέρονται από το σύστημα.

Ενδεικτικό Κόστος: Για να δοθεί το πραγματικό κόστος θα πρέπει να προηγηθεί ανάλυση του κτιρίου και των αναγκών. Μια πρώτη αίσθηση κόστους είναι ότι ένα ολοκληρωμένο και εγκατεστημένο σύστημα με δέκα (10) μετρητές έχει αξία γύρω στις €6.000. Η λύση αυτή περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, το λογισμικό και τις απαραίτητες υπηρεσίες.

 

Β. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – NET METERING

Σύμφωνα με το τρέχον νομικό πλαίσιο, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα και να τα συνδέει στο δίκτυο της ΔΕΗ, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα συμψηφίζει με την δική του κατανάλωση και αν υπάρχει περίσσεια παραγωγή αυτή θα δωρίζεται στο δίκτυο. Με βάση αυτά τα δεδομένα:

  • Γίνεται μία μελέτη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο έτος ώστε να αποφασιστεί η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος, ώστε να παράγει ακριβώς όσο χρειάζεται.
  • Ακολουθεί η διαδικασία αδειοδότησης από την ΔΕΗ
  • Γίνεται εγκατάσταση και σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση τέτοιων έργων σε όλη τους την έκταση (αρχικός σχεδιασμός, αδειοδότηση, εγκατάσταση, σύνδεση).

Συνολικό κόστος: Αναφέρεται στο τελικό κόστος για τον πελάτη και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες/ενέργειες. Ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του φ/β συστήματος. Μια μέση τιμή είναι €1.800/kWp.

Απόδοση επένδυσης: Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε 6-8 έτη, συνεπώς η απόδοση είναι της τάξης του 12% – 16%.

 

Γ. ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αυτόνομα φ/β συστήματα είναι αυτά που δεν συνδέονται στο δίκτυο της ΔΕΗ αλλά τροφοδοτούν απευθείας μονάδες κατανάλωσης. Είναι ιδανικά για χώρους στους οποίους δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ. Το κόστος αυτών των συστημάτων είναι λίγο πιο ακριβό, γιατί συνοδεύεται από σύστημα μπαταριών.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη τέτοιων συστημάτων και την υλοποίηση τους.

 

Δ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

Η τεχνολογία LED είναι γνωστό ότι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας ακόμα και σε ποσοστά της τάξης του 70%, ενώ μειώνει εξίσου δραστικά και τα κόστη συντήρησης αφού η διάρκεια ζωής τους είναι πολλαπλάσια των συμβατικών λαμπτήρων.

Το ενδιαφέρον για μια τέτοια παρέμβαση εξαρτάται από τους λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται και θα αντικατασταθούν (αν είναι οικολογικοί, τότε η μείωση δεν θα είναι πολύ μεγάλη), από την συνολική κατανάλωση σε φωτισμό (αν είναι μικρή, τότε ο χρόνος απόσβεσης θα είναι πολύ μεγάλος) και από την επιλογή των συγκεκριμένων LED που ποικίλουν σε δυνατότητες και χαρακτηριστικά.

Για το λόγο αυτό προηγείται μια μελέτη που προσπαθεί (όσο είναι εφικτό) να τεκμηριώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.