Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ για την ανάπτυξη πέντε (5) αδειών κατασκευής και λειτουργίας φ/β συστημάτων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 10MW.
Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπογραφή Σύμβασης: 27/11/2018
Περιοχή: Θήβα