Η εταιρία

Η ΜΙΤΟΣ είναι ένα νέο εταιρικό σχήμα με γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μέσα από εξειδικευμένη ακαδημαϊκή μόρφωση και πολυετή επαγγελματική παρουσία και καταξίωση. Φιλοδοξία της εταιρίας είναι να οδηγήσει τις επιχειρήσεις με τις οποίες θα συνεργαστεί, στην ανάπτυξη και την επιτυχία όπως ο Μίτος της Αριάδνης οδήγησε τον Θησέα στην έξοδο από τον Λαβύρινθο όταν σκότωσε τον Μινώταυρο. Σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, κάθε επιχειρηματική απόπειρα είναι ένας μικρός λαβύρινθος και χρειάζεται ένας Μίτος που θα οδηγήσει στην επιτυχία, την ανάπτυξη και την καταξίωση.

Αυτή είναι η φιλοδοξία, το όραμα και ο στόχος μας.

Τομείς Δράσης

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:
–  Συντήρηση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
–  Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων. Μείωση ενεργειακών καταναλώσεων.  
–  Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
 
Η επιλογή των τομέων αλλά και ο τρόπος παρέμβασης σε αυτούς χαρακτηρίζεται από την διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό: υιοθέτηση μιας διαφορετικής οπτικής γωνίας, προσθήκη κάποιας συνιστώσας, αφαίρεση πιθανών θεωρητικών κατασκευών. 
Στόχος δεν είναι να προστεθεί άλλη μία εταιρία, έστω καλή και ποιοτική, στις ήδη υπάρχουσες, αλλά να οργανωθεί και προσφερθεί μία άλλη λογική, μεθοδολογία, λύση στους τομείς δράσης. 
 
Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης και παρέμβασης μας. 

 

Ποιοι είμαστε

Κ. ΚΩΣΤΑΣ
Κ. ΚΩΣΤΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κατέχει υπέρ 10ετή εμπειρία στους τομείς αφενός των κτιριακών εγκαταστάσεων και ενέργειας και αφετέρου των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έχει μελετήσει, σχεδιάσει και υλοποιήση μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών πάρκων και επίσης έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων.
 Μ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Μ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Έχει δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στον τομέα της πληροφορικής, μέσα από τεχνικές όσο και διοικητικές θέσεις. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων με το ρόλο του Γενικού Διευθυντή και του Επενδυτικού Συμβούλου.