Τον Ιούνιο του 2019, η εταιρία ΜΙΤΟΣ ΟΕ υπέγραψε σύμβαση με την ESTIMATE ENERGY IKE για την συντήρηση του φ/β συστήματος που έχει στην Λακωνία. Να σημειωθεί ότι με το σύστημα αυτό, η ΜΙΤΟΣ έχει για συντήρηση στην περιοχή της Λακωνίας μια σημαντική ομάδα φ/β συστημάτων. Η συντήρηση γίνεται με την υποστήριξη τοπικών συνεργατών.