Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρησηκαι παρακολούθηση λειτουργίας τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας ALTEN AE, συνολικής ισχύος 600 kWp στον νομό Αττικής. Τα πάρκα αυτά θα ενταχθούν επίσης στο σύστημα παρακολούθησης SOLARSPY, το οποίο ενημερώνει αυτόματα για κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία.

Επίσης, η ΜΙΤΟΣ ανέλαβε την τοποθέτηση του προστατευτικού φίλμ νανοτεχνολογίας SolarSkin σε ένα από τα πάρκα της ALTEN AE.Να σημειωθεί ότι η ΜΙΤΟΣ είναι συνεργάτης της εταιρίας BFP Hellas για την προώθηση του SolarSkin στην αγορά.