Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρησηκαι παρακολούθηση λειτουργίας δύο φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας ALTEN AE, συνολικής ισχύος 300 kWp στον νομό Λακωνίας. Τα πάρκα αυτά θα ενταχθούν επίσης στο σύστημα παρακολούθησης SOLARSPY, το οποίο ενημερώνει αυτόματα για κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία.