Η πρόταση της εταιρείας μας, EnergySpy, παρέχει ένα πλήρες σύστημα επιτήρησης και στόχευσης, μέσω ολοκληρωμένης λύσης παρακολούθησης.

Η παρακολούθηση και στόχευση του συστήματος δίνει τα ακόλουθα οφέλη:

 • Ενεργειακή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

 • Γνώση πού και για ποιο σκοπό καταναλώνεται η ενέργεια

 • Γνώση για λήψη αποφάσεων επέμβασης στο κτίριο

 • Θέσπιση ενεργειακών στόχων

 • Παρακολούθηση της αποδοτικότητας των σχετικών επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας,συγκρίνοντας την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου μετά την εφαρμογή τους, με εκείνη που είχε αυτό πριν από την εφαρμογή τους.

   

 • Ειδοποιήσεις όταν ο φωτισμός και ο εξοπλισμός έχουν μείνει ανοιχτός σε μη εργάσιμες ώρες.

 • Ειδοποιήσεις όταν η χρήση της ενέργειας είναι ασυνήθιστα υψηλή ή εκτός των επιθυμητών ορίων

 • Επιτρέπει την εύρεση της κατανομή του κόστους ανά όροφο ή και ακόμα ανά είδος συσκευών

 • Περιβαλλοντολογική συνείδηση