Δεν είναι πρωτοτυπία να πει κανείς ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, η κατασκευή κτιρίων καθώς και η επιλογή ηλεκτρολογικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κλιματιστικά, κλπ) είχε ως κύρια κριτήρια επιλογής το κόστος απόκτησης και την αισθητική, χωρίς όμως να λαμβάνεταi υπόψιν η ενεργειακή τους απόδοση. Είναι επίσης εύκολο να διαπιστωθούν στην λειτουργία του εξοπλισμού σοβαρά προβλήματα που καθένας μπορεί να αντιληφθεί χωρίς να κατέχει ιδιαίτερες γνώσεις: δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικά καταστήματα που τον χειμώνα δεν μπορεί κανείς να αναπνεύσει από τη ζέστη και το καλοκαίρι πρέπει κάτι να φορέσει για να αντιμετωπίσει το κρύο.
 
Και όλα αυτά γιατί μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ως παράμετρος το κόστος της ενέργειας και αλόγιστη σπατάλη της. Ενδεικτική αλλά κραυγαλέα απόδειξη αυτής της στάσης όλων μας είναι οι μελέτες που δείχνουν ότι η ενεργειακή κατανάλωση στα δημόσια κτίρια της Ελλάδας τους χειμερινούς μήνες είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Νορβηγίας και της Φιλανδίας (ανά μονάδα εμβαδού).
 
Ενεργειακές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε κτίρια παρέχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα: υπάρχει η δυνατότητα επεμβάσεων οι οποίες θα προσφέρουν μείωση του κόστους ενεργειακής κατανάλωσης σε ποσοστά ακόμα και μεγαλύτερα από 50%-60%. Οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι προς πολλές κατευθύνσεις: στον φωτισμό, στους καυστήρες, στην τοποθέτηση των θερμαντικών ή ψυκτικών σωμάτων, στην ποιότητα των τζαμιών στα παράθυρα, κλπ. Αυτό εξαρτάται βέβαια από την ηλικία και τον εξοπλισμό κάθε κτιρίου, αλλά δεν είναι λίγα τα κτίρια που δέχονται αν όχι όλες τουλάχιστον τις περισσότερες από αυτές τις επεμβάσεις.
 
«Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας είναι είδος πολυτελείας». Παρόλο που αυτό είναι ακόμα αλήθεια σε κάποιο βαθμό, η ισχύς της συνεχώς αδυνατίζει. Το κόστος των παρεμβάσεων δεν είναι όσο φθηνό θα περίμενε κανείς να είναι. Όμως κάθε μέρα εμφανίζονται νέες λύσεις που αυξάνουν τον ανταγωνισμό και μειώνουν τις τιμές. Σήμερα μια τέτοια μέση επένδυση – μέση ως προς την κατάσταση του κτιρίου και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις – θεωρείται ότι αποσβένεται σε 5 – 6 έτη, ενώ σύντομα αναμένεται αυτή να γίνεται σε περίπου 3 έτη.

Η Mitos αντιλαμβανόμενη την σημασία και το ενδιαφέρον τέτοιων επεμβάσεων κινείται ταυτόχρονα προς τρεις κατευθύνσεις οι οποίες συμπληρώνουν η μία την άλλη και συνεισφέρουν στην αναζήτηση και επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος:

Η ενεργειακή μελέτη γίνεται ακολουθώντας εξειδικευμένη μεθοδολογία που επιτρέπει την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που πιθανόν υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η κάλυψη όλων των ενεργειακών καταναλώσεων και η εμφάνιση όλων των πηγών που δημιουργούν υπερκαταναλώσεις και σπατάλες.
Πρόκειται για μια συνεχή αναζήτηση λύσεων στη διεθνή αγορά και συνεχή ανάπτυξη λύσεων από την ίδια την εταιρία, μέσα από τα έργα που η ίδια υλοποιεί. Καταβάλλεται προσπάθεια η εταιρία να εναρμονίζεται με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το σχετικά υψηλό – ακόμα – κόστος αυτών των παρεμβάσεων, η εταιρία προσφέρει την αντίστοιχη χρηματοδότηση με αποπληρωμή της από το μειωμένο κόστος που παρέχεται. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη του κτιρίου.