Έργα

/Έργα
­

Έργο: Συντήρηση Φωτοβολταϊκών της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ΟΕ ανέλαβε μετά από διαγωνιστική διαδικασία την συντήρηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στην Αττική, την Κύθνο και τη Σίφνο. Η σύμβαση που υπογράφτηκε πρόσφατα έχει διάρκεια ενός έτους, με δικαίωμα επέκτασης της για ένα ακόμα έτος. Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ΟΕ (www.mitos-solutions.gr) δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα της συντήρησης της φωτοβολταϊκών [...]

1 Ιουνίου 2017|Έργα|

Έργο: ALTEN AE

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρησηκαι παρακολούθηση λειτουργίας δύο φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας ALTEN AE, συνολικής ισχύος 300 kWp στον νομό Λακωνίας. Τα πάρκα αυτά θα ενταχθούν επίσης στο σύστημα παρακολούθησης SOLARSPY, το οποίο ενημερώνει αυτόματα για κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία.

30 Δεκεμβρίου 2016|Έργα|

Έργο: ENERGYNAT ΕΠΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρίας ENERGYNAT ΕΠΕ, ισχύος 80 kWp στην Σκύρο. Το πάρκο έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας, το SOLARSPY και συνεπώς το πάρκο είναι προστατευμένο από κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί [...]

15 Ιουνίου 2016|Έργα|

Έργο: ALTEN AE

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρησηκαι παρακολούθηση λειτουργίας τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας ALTEN AE, συνολικής ισχύος 600 kWp στον νομό Αττικής. Τα πάρκα αυτά θα ενταχθούν επίσης στο σύστημα παρακολούθησης SOLARSPY, το οποίο ενημερώνει αυτόματα για κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία. Επίσης, η ΜΙΤΟΣ ανέλαβε την τοποθέτηση [...]

10 Απριλίου 2016|Έργα|

Έργο: SSA AE

Η Εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την εταιρία SSA με την οποία προσφέρει στην SSA και σε πελάτη της το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού EnergySpy για την διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 50 και πλέον μετρητών σε μια ομάδα κτιρίων και έχει ως στόχο την κατανόηση και στη συνέχεια [...]

15 Φεβρουαρίου 2016|Έργα|